مجتمع در نگاه تابستانی

تبلیغات شما

اینجا تبلیغ کنیداینجا تبلیغ کنید
/توسط

چند توصیه ی روانشناسی برای یک زندگی بهتر

بیشتر مشکلات شخصی شما به بچگی تان برمی گردد. اگر به کارهای والدینتان در زمان بچگی فکر کنید و بتوانید توجیحی پیدا کنید و آن ها را ببخشید، یک قدم بزرگ در قبول خودتان برداشته اید
/توسط

چند توصیه ی روانشناسی برای یک زندگی بهتر

بیشتر مشکلات شخصی شما به بچگی تان برمی گردد. اگر به کارهای والدینتان در زمان بچگی فکر کنید و بتوانید توجیحی پیدا کنید و آن ها را ببخشید، یک قدم بزرگ در قبول خودتان برداشته اید
/توسط

چند توصیه ی روانشناسی برای یک زندگی بهتر

بیشتر مشکلات شخصی شما به بچگی تان برمی گردد. اگر به کارهای والدینتان در زمان بچگی فکر کنید و بتوانید توجیحی پیدا کنید و آن ها را ببخشید، یک قدم بزرگ در قبول خودتان برداشته اید
/توسط

چند توصیه ی روانشناسی برای یک زندگی بهتر

بیشتر مشکلات شخصی شما به بچگی تان برمی گردد. اگر به کارهای والدینتان در زمان بچگی فکر کنید و بتوانید توجیحی پیدا کنید و آن ها را ببخشید، یک قدم بزرگ در قبول خودتان برداشته اید

چند توصیه ی روانشناسی برای یک زندگی بهتر

بیشتر مشکلات شخصی شما به بچگی تان برمی گردد. اگر به کارهای والدینتان در زمان بچگی فکر کنید و بتوانید توجیحی پیدا کنید و آن ها را ببخشید، یک قدم بزرگ در قبول خودتان برداشته اید
آوریل 12, 2019/توسط hafezjami

حدّ و مرزدر روابط

والدينى كه هرگز براى كارهاى بد
و خطرناك فرزندشان مرز نميگذارند
يا اجاز…
آوریل 11, 2019/توسط hafezjami

چهار رفتار مخرّب که استرس شما را پایین می آورد

✅ خرید کردن
یکی از رفتارهایی که بصورت ناخودآگاه استرس را پایین می آو…
آوریل 8, 2019/توسط hafezjami

سیلی واقعیّت

سیلی واقعیت درباره وقتی است که زندگی با سیلی به صورت آدم می زند، ا…
آوریل 7, 2019/توسط hafezjami

پنج اشتباه در رابطه با همسر

 

⛔️ خواهان توجه بیش از اندازه‌اید
رابطه شما نیاز به مراقبت و توجه دارد اما…
آوریل 6, 2019/توسط hafezjami

حدیث نفس

اولی گفت که این دنیایی است
کاصلش درد و غم و تنهاییست
مردمانش همه…
آوریل 5, 2019/توسط hafezjami

هفت قانون طلایی برای موفقیت

 

قانون اعتقادات
به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه…
آوریل 4, 2019/توسط hafezjami